Mar 6

2020 6B Scoreboard

POOL A

Game #
Team Name
Score Team Name Score
1 White Bear Lake 45 vs Stillwater Black 25
2 Stillwater Black 39 vs Anoka-Ramsey – WALBERG 35
3 White Bear Lake 37 vs Anoka-Ramsey – WALBERG 39

POOL B

Game #
Team Name
Score Team Name Score
1 Anoka-Ramsey – GOOD XX vs XXXXXXXXXX XX
2 Stillwater Red 26 vs Minnetonka 28
3 Stillwater Red 34 vs Minnetonka 39


6B CHAMPIONSHIP BRACKET

 

Game #
Team Name
Score Team Name Score
1 Stillwater Red 22 vs Stillwater Black 42
2 White Bear Lake 47 vs Stillwater Black 32
3 Minnetonka 27 vs Anoka-Ramsey – WALBERG 35
CHAMPIONSHIP White Bear Lake 48 vs Anoka-Ramsey – WALBERG 37
THIRD PLACE Stillwater Black 35 vs Minnetonka 24